Novinky
  Naši psi
    Jesse
    Ayko
  Naše feny
    Arya
    Kimberly
    Netty
  Malinois
    Daiquiri
    Grey
    Vrh A
   
   
  Odchovy
  in memoriam
  výcvik
  Guestbook
  Kontakt
  Odkazy
 
 
design © Mel
 
 
W - Vrh

narozen 23. 9. 2020
 
 
   
 
Ehdu v.d. Herrenwiese Simonette von Blackmoore
   
  V - Vrh
  narozen 28.4.2020
 
Marcus Mauritius Goldest Danubius Kimberly Kimi Goldest Danubius
   
   
  U - Vrh
  narozen 26.4.2020
 
Kodex Hanno Veto Jennifer Jeane Goldest Danubius
   
  T - Vrh
 
narozen 7. 4. 2019
 
Ehdu v.d. Herrenwiese Jennifer Jeane Goldest Danubius
   
  S - Vrh
  narozen 23.2.2019
 
Leto Laran Goldest Danubius Simonette von Blackmoore
   
   
  R - Vrh
  narozen 2. 5. 2018
 
Jesse James Goldest Danubius Kimberly Kimi Goldest Danubius
   
   
  P - Vrh
  narozen 21. 1. 2018
 
Devil Denny Goldest Danubius Simonette von Blackmoore
   
  O - Vrh
  narozen 16. 10. 2016
 
NIKO vom Lindelbrunn Happy Hilary Goldest Danubius
   
  N - Vrh
  narozen 27. 4. 2016
 
Devil Denny Goldest Danubius Jennifer Jeane Goldest Danubius
   
  M - Vrh
  narozen 17. 4. 2015
 
OLE v. FEURETANZ Happy Hilary Goldest Danubius
   
  L - Vrh
  narozen 10. 3. 2014
 
Eyk v. Lindelbrunn Happy Hilary Goldest Danubius
   
   
  K - Vrh
  narozen 10. 8. 2013
 
Eyk v. Lindelbrunn Dona Donatella Goldest Danubius
   
   
  J - Vrh
  narozen 20. 9. 2012
 
Vandamme v. HATZBACHTAL Happy Hilary Goldest Danubius
   
   
  I - Vrh
  narozen 18. 10. 2010
 
XERRO v. HATZBACHTAL Dona Donatela Goldest Danubius
   
   
  H - Vrh
  narozen 12. 4. 2009
 
XERRO v. HATZBACHTAL Nev Lemar Barbara
   
   
  G - Vrh
  narozen 27. 2. 2008
 
Clark v. Klingsgarten Nev Lemar Barbara
   
   
  F - Vrh
  narozen 2. 2. 2007
 
Akido v. Elberfeld Nev Lemar Barbara
   
  E - Vrh
  narozen 30. 8. 2006
 
Clark v. Klingsgarten Kimberley Radinie
   
  D - Vrh
  narozen 29.1.2006
 
Clark v. Klingsgarten Nev Lemar Barbara
   
   
  C - Vrh
  narozen 27.6.2005
 
Alex Arabona Kimberley Radinie
   
   
  B - Vrh
  narozen 27.11.2003
 
Alberto Uno Substantia Nigra Frejsi Bitt Box
   
   
  A - Vrh
  narozen 26.11.2003
 
Alberto Uno Substantia Nigra Kimberley Radinie